Invalid column name 'oldid'.

Vista previa e impresión

Propiedades
 
Cakto vlerësues
(e modifikur më: 9/12/2017)
Ky hap është fakultativ

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  30 mn
0.5ditë  -  1 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo vlerësues i liçencuar

listuar në Website: https://goo.gl/EXmIAQ

Rezultatet e pritshme

Takim 01 - Takim

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fatura e prokurimit (origjinal + Kopje e tjeshtë)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 10mn
Koha në sportel: Min. 10mn - Max. 20mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 0.5ditë - Max. 1 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Ligji për shoqëritë tregtare (ENG)
Neni 35
2. Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Ligji për shoqëritë tregtare (SQ)
Neni 35

Informacion shtesë

Subjekti ka të drejtë të vlerësojë vlerën e depozitës jomonetare para regjistrimit ose në afat prej një viti nga regjistrimi.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License