Lista e hapave
(Numri total i hapave: 7)
Apliko për leje shrytëzimi të hapësirave publike  (2)
Merr leje për shfrytëzim të hapësirave publike  (5)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
5
Paguaj shumën për leje
(e modifikur më: 4/28/2017)

Duración del paso ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  35 mn
1 ditë  -  3 ditë

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesa për shfrytëzim të hapësirës publike 01 - Pagesa për shfrytëzim të hapësirës publike

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (origjinal)

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn
Kohëzgjatja deri në hapin e ardhshëm: Min. 1 ditë - Max. 3 ditë

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për taksat komunale (SQ)
Ligji për taksat komunale (SQ)
Neni 3(paragrafi3)
2. Ligji për taksat komunale (MK)
Ligji për taksat komunale (MK)
Neni 3(paragrafi3)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License