Lista e hapave
(Numri total i hapave: 7)
Merr çertifikatën e trajnimit për shofer  (2)
Merr vërtetim nga testimi për shofer  (2)
Merr çertifikatën për shofer  (3)

Vista previa e impresión

Propiedades
 
6
Paguaj çertifikatën për shofer
(e modifikur më: 7/4/2017)

Të dhëna për kontaktin

Enti përkatës

Çdo bankë komerciale

të listuara në Website: http://tinyurl.com/j6a6wfl

Rezultatet e pritshme

Pagesa për çertifikatë 01 - Pagesa për çertifikatë

Dokumentet e nevojshme

1. 01 - Libre deuda de patente
Fletëpagesë (origjinal)

Shpenzimet

Detaje mbi shpenzimet

hipotesis

MKD 250
Taksa për çertifikatë shoferi

Korniza kohore

Pritja në radhë: Min. 5mn - Max. 30mn
Koha në sportel: Max. 5mn

Arsyetimi ligjor

1. Ligji për taksat administrative (MK)
Ligji për taksat administrative (MK)
Neni 37(tarifa3)
2. Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
Rregullore për testim dhe çertifikim të shoferëve (MK)
Neni 13
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License