Institucionët

Ligjet dhe Normat

Formularët dhe dokumentët

Kërkesë për çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Çertifikatë nga plani kadastror
document type goToLink Pagesa për çertifikatë
document type goToLink Pagesa për çertifikatë
document type goToLink Pagesa për çertifikatë
document type goToLink Pagesa për çertifikatë
document type goToLink Pagesa për çertifikatë
document type goToLink Pagesa për çertifikatë
document type goToLink Karta bankare e firmës
document type goToLink Karta bankare e firmës
document type goToLink Karta bankare e firmës
document type Deklarata për themelim të firmës
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
document type goToLink Vendimi për firmën e regjistruar
1 2 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License