Institucionët

Ligjet dhe Normat

Formularët dhe dokumentët

document type goToLink Deklaratë e agjentit
document type Aktvendim për tatimin vjetor
document type Aktvendim për tatimin vjetor
document type Aktvendim për tatimin vjetor
document type Aktvendim për tatimin vjetor
document type Aktvendim për tatimin vjetor
document type goToLink Pagesa për tatim vjetor
document type goToLink Pagesa për tatim vjetor
document type goToLink Fletëpagesë për tatimin vjetor
document type goToLink Fletëpagesë për tatimin vjetor
document type goToLink Fletëpagesë për tatimin vjetor
document type goToLink Fletëpagesë për tatimin vjetor
document type goToLink Fletëpagesë për tatimin vjetor
document type goToLink Numër arkivi
document type goToLink Numër arkivi
document type goToLink Numër arkivi
document type goToLink Numër arkivi
document type goToLink Numër arkivi
document type goToLink Pagesa e taksës
document type goToLink Raport i vlerësimit
document type goToLink Raport i vlerësimit
document type goToLink Projekti arkitekturor
document type Projekti arkitekturor
document type Projekti arkitekturor
document type goToLink Nënshkrim i verifikuar
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License